ព័ត៌មានជាតិ

សមិទ្ធកម្មការងាររដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ ត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាក្រុង ស្រុកទូទាំងប្រទេស

សាលាក្រុងពោធិ៍សាត់៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ លោក ប៊ុង តាំងឡាយ អភិបាលរងក្រុង តំណាង លោក ចាប នាង អភិបាលនៃគណ:អភិបាលក្រុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសមិទ្ធកម្មការងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្តាក្រុង ស្រុកទូទាំងប្រទេស ដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានបន្ថែម។

kpc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *