ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំពីការលើកលែងកាតព្វកិច្ចបង្ហាញបណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង ចំពោះកុមារ និងយុវវ័យអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ រាល់ពេលចេញចូលសាលារៀន នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ចេញផ្សាយអាទិត្យ ១១កើត ខែអស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥, ត្រូវនឹងថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​ តុលា ​ឆ្នាំ​២០២១។

សេចក្តីណែនាំពីការលើកលែងកាតព្វកិច្ចបង្ហាញបណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង ចំពោះកុមារ និងយុវវ័យអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ រាល់ពេលចេញចូលសាលារៀន នៅរាជធានីភ្នំពេញ

kpc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *